Identyfikacja wizualna marki PROMED

Projekt idenfyfikacji wizualnej wraz z księgą znaku
dla Zakładu Opieku Zdrowotnej "PROMED" w Radomsku.

Identyfikacja wizualna marki PROMED 1